داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 43607

تعداد بازدید مطالب فنی: 50991

تعداد کل سوالات سایت: 824

تعداد کل پاسخ ها: 904

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

سوال کننده : شهناز رسولی


کسی در مورد سوپاپ چرخشی اطلاع داره؟

آیا میشه روی ماشین های معمولی هم نصب کرد؟: 40روز پیش : 62 : 1 : 0کیوان کرمی پاسخ داد

سوپاپ هایی که مکانیزمی برای چرخش اجباری در زمان کار هستند را سوپاپ چرخشی میگن
دلیل این کار هم رسوب نگرفتن دور سوپاپ هست
33روز پیش
تا اونجایی که به ما یاد دادن مکانیزم خاصی نداشت، اسبک بجای ضزبه به وسط سوپاپ به گوشه اون ضربه میزنه که باعث چرخش سوپاپ حین باز شدنش میشه. این عمل تو اکثر موتور های ماشین ها اتفاق میفته حتی پیکان.
15روز پیش