داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44073

تعداد بازدید مطالب فنی: 51255

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

سوال کننده : kakamarty


سلام . در همه کتاب ها نوشته شده که سنسور اکسیژن ولتاژی رو بر اثر اختلاف اکسیژن دو طرف حساسه خود تولید میکند .
آیا اطلاعاتی در این مورد دارید که بشه فهمید چطور میشه این عمل را در مقایاس بزرگ انجام داد و انرژی الکتریکی زیادی را تولید کرد: 89روز پیش : 77 : 2 : 0احمد بزرگی ... پاسخ داد

تغییر ولتاژ رو ایجاد میکنه
باید اول ولتاژ بحش القا بشه بعد اختلاف پتانسیل رو ایجاد میکنه
52روز پیش

من شنیدم ولتاژ ساز نیست بلکه در ولتاژ عبوری تاثیر میذاره فقط
87روز پیش