داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44033

تعداد بازدید مطالب فنی: 51255

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

سوال کننده : مصطفی راد


نقش روغن داخل کویل چی هست؟
ساختارش چیه؟: 114روز پیش : 78 : 1 : 0sara1370 ... پاسخ داد

این روغن نقش خنک کننده را دارد اما هدف دومی هم تامین می کند
این روغن ها عایق هستند و جلوی اتصال کوتاه با بدنه را میگیرند
104روز پیش