داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44021

تعداد بازدید مطالب فنی: 51255

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

سوال کننده : حمید رسولنیا


برای تمیز کردن شمع محلول خاصی وجود داره که مورد تایید مکانیک ها باشه؟
منظورم اینه به شمع اسیب نزنه: 120روز پیش : 69 : 0 : 0