داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44036

تعداد بازدید مطالب فنی: 51255

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

سوال کننده : حمید رسولنیا


سلام
چرا رینگ ماشین های پر سرعت اکثرا تعداد پره های زیادی دارند ولی قطر کمی دارند و اتومبیل های سنگین مانند خودرو های شاسی بلند تعداد پره های کمی دارند ولی قطر زیادی دارند؟؟؟: 120روز پیش : 69 : 1 : 0مصطفی راد پاسخ داد

برای جواب به این سوال باید به این نکته توجه کنید که بار دینامیکی و استاتیکی اثر متفاوتی بر ساختار رینگ دارد
بار دینامیک که در ماشین های پرسرعت بیشتر می باشند باید به سرعت خنثی شوند از این رو نمی توان بین پره های رینگ فاصله انداخت
اما در مورد ماشین های سنگین کم سرعت تر می توان این خنثی سازی را اندکی تاخیر انداخت اما در حالت استاتیکی باید رینگ توان تحمل وزن خودرو را داشته باشد از این رو نمی توان پره ها را کم عرض طراحی کرد اما می توان فواصل را زیاد تر در نظر گرفت
111روز پیش