داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 43619

تعداد بازدید مطالب فنی: 50991

تعداد کل سوالات سایت: 824

تعداد کل پاسخ ها: 904

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

سوال کننده : ساسان نوروزی ...


در یک موتور چند سیلندر
اختلاف وزن مجاز شاتون ها با یکدیگر چقدر هست؟: 208روز پیش : 1099 : 1 : 2siamak1 ... پاسخ داد

اینک طور که تیم های تیونینگ معروف گفتند حداکثر اختلاف ۵ گرم باید باشه برای موتور های زیر ۲ لیتر
۱۰ گرم موتور های زیر ۵ لیتر
۱۵ گرم موتور های حجیم تر
207روز پیش