داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 43632

تعداد بازدید مطالب فنی: 50991

تعداد کل سوالات سایت: 824

تعداد کل پاسخ ها: 904

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

مشخصات کاربر:

نام : احسان سجادی

تخصص:

شماره تماس :

آدرس:

تعداد پاسخ :

تعداد پاسخ به پاسخ ها:

تعداد مطالب:

سلام
ماشین من کاربراتوری هست کوئل سیستم جرقه خیلی داغ میشه تازگی کسی میدونه علت چیه؟
تاریخ انتشار : 174روز پیش تعداد بازدید : 105 تعداد پاسخ ها : 1 امتیاز این پست : 2