داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 48278

تعداد بازدید مطالب فنی: 56971

تعداد کل سوالات سایت: 828

تعداد کل پاسخ ها: 910

تعداد اعضای سایت: 945 نفر

مشخصات کاربر:

نام : رضا مشرقی

تخصص:

شماره تماس :

آدرس:

تعداد پاسخ : 1

تعداد پاسخ به پاسخ ها: 0

تعداد مطالب: 0

معمولا کارخانه های خودرو سازی بر چه اساسی روغن موتور با ویسکوزیته مشخصی را پیشنهاد میدن؟
تاریخ انتشار : 213روز پیش تعداد بازدید : 137 تعداد پاسخ ها : 1 امتیاز این پست : 0
سلام
از قسمت جلو ماشینم آب چکه میکنه
علت چی میتونه باشه؟
تاریخ انتشار : 210روز پیش تعداد بازدید : 647 تعداد پاسخ ها : 2 امتیاز این پست : 0
استفاده از گارد از نظر ایمنی در زمان تصادف خطرناک هست؟
من خیلی میشنوم که میگن گارد میتونه خیلی خطر ناک باشه چون ضربه رو متمرکز میکنه و انعطاف نداره
آیا این استدلال درست هست؟
استفاده از گارد از نظر ایمنی در زمان تصادف خطرناک هست؟
من خیلی میشنوم که میگن گارد میتونه خیلی خطر ناک باشه چون ضربه رو متمرکز میکنه و انعطاف نداره
آیا این استدلال درست هست؟
تاریخ انتشار : 151روز پیش تعداد بازدید : 115 تعداد پاسخ ها : 2 امتیاز این پست : 0