داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 43602

تعداد بازدید مطالب فنی: 50991

تعداد کل سوالات سایت: 824

تعداد کل پاسخ ها: 904

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

مشخصات کاربر:

نام : هاشم رضایی

تخصص:

شماره تماس :

آدرس:

تعداد پاسخ : 2

تعداد پاسخ به پاسخ ها: 0

تعداد مطالب: 0

چرا هنگام ترمز گرفتن خودرو به یک طرف کشیده می شود؟
تاریخ انتشار : 214روز پیش تعداد بازدید : 211 تعداد پاسخ ها : 2 امتیاز این پست : 1
با سلام خودرو پژو 405 دوگانه سوز با ایسیو والئو و ساکس 500 مراجعه کرده که خطای عدم ارتباط با ایسیو گاز و خطای شبکه کن میارد و ایسیو ساکس 500 کانکت نمی شود از دوستان سایت کسی در این خصوص تجربه دارد ؟ ممنون
تاریخ انتشار : 14روز پیش تعداد بازدید : 33 تعداد پاسخ ها : 0 امتیاز این پست : 0