داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 43607

تعداد بازدید مطالب فنی: 50991

تعداد کل سوالات سایت: 824

تعداد کل پاسخ ها: 904

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

مشخصات کاربر:

نام : ناصر فروغی

تخصص:

شماره تماس :

آدرس:

تعداد پاسخ : 1

تعداد پاسخ به پاسخ ها: 0

تعداد مطالب: 0

ازکجا میشه فهمید رینگ ضعیف شده.ماشین من توی سر بالایی کم میاره.فکر میکنم مشکل از رینگ باشه
کلا موتور جون نداره
مهندسین گرامی نظرتون چیه؟
تاریخ انتشار : 218روز پیش تعداد بازدید : 96 تعداد پاسخ ها : 1 امتیاز این پست : 1
قیمت دسته موتور رانا حدودا چند هست؟
تاریخ انتشار : 11روز پیش تعداد بازدید : 41 تعداد پاسخ ها : 1 امتیاز این پست : 0