داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44092

تعداد بازدید مطالب فنی: 51265

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

مشخصات کاربر:

نام : حمید فخاری

تخصص:

شماره تماس :

آدرس:

تعداد پاسخ :

تعداد پاسخ به پاسخ ها:

تعداد مطالب:

ماشین من ۲۰۶ هست یه مدت هست دنده عقب سفت جا میره یه صدایی هن میده موقع جا رفتن
علت چی میتونه باشه؟؟
تاریخ انتشار : 223روز پیش تعداد بازدید : 1065 تعداد پاسخ ها : 1 امتیاز این پست : 1