داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44048

تعداد بازدید مطالب فنی: 51255

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

مشخصات کاربر:

نام : حمید نظامزاده

تخصص:

شماره تماس :

آدرس:

تعداد پاسخ : 1

تعداد پاسخ به پاسخ ها: 0

تعداد مطالب: 1

شمع ماشین رو چند وقت یه بار باید عوض
مخصوصا در تهران که ترافیک زیاده و ماشین درجا زیاد کار میکنه؟
تاریخ انتشار : 170روز پیش تعداد بازدید : 116 تعداد پاسخ ها : 2 امتیاز این پست : 3