داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44049

تعداد بازدید مطالب فنی: 51255

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

مشخصات کاربر:

نام : siamak1

تخصص:

شماره تماس :

آدرس:

تعداد پاسخ : 19

تعداد پاسخ به پاسخ ها: 3

تعداد مطالب: 40

علت این کار چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
علت این کار چیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
تاریخ انتشار : 233روز پیش تعداد بازدید : 103 تعداد پاسخ ها : 0 امتیاز این پست : 0
نحوه صحیح رد شدن از دست انداز ها و سرعت گیر ها چگونه است؟
تاریخ انتشار : 230روز پیش تعداد بازدید : 445 تعداد پاسخ ها : 2 امتیاز این پست : 2
رینگ چرخی هست که هوا رو با حجم بالا ببره سمت دیسک ترمز تا خنک بشه؟
تاریخ انتشار : 154روز پیش تعداد بازدید : 116 تعداد پاسخ ها : 1 امتیاز این پست : 4