داشبورد

آمار سایت

تعداد بازدید سوالات: 44092

تعداد بازدید مطالب فنی: 51265

تعداد کل سوالات سایت: 826

تعداد کل پاسخ ها: 905

تعداد اعضای سایت: 943 نفر

سوال کننده : هاشم رضایی ...
چرا هنگام ترمز گرفتن خودرو به یک طرف کشیده می شود؟
تاریخ انتشار : 217روز پیش تعداد بازدید : 214 تعداد پاسخ ها : 2 امتیاز این پست : 1
سوال کننده : محمد رضا غلامی
این که رنگ بژ رو نمیشه درست دراورد واقعیت داره؟ علتش چیه ؟ راه حل داره؟
تاریخ انتشار : 228روز پیش تعداد بازدید : 211 تعداد پاسخ ها : 2 امتیاز این پست : 2